Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

นายดำหริ  งิมสันเทียะ

ผู้อำนวยการ สพป.

พระนครศรีอยุธยา เขต ๒

เกี่ยวกับปฐมวัย ศน.วันเพ็ญ

งานพับกระดาษสามมิติ

งานพับกระดาษสามมิติnew_icon3
นำไปบูรณาการกับการสอน รูปทรงเรขาคณิต 

เช่น ลูกบาศก์ ปริซึม
เลือก calendars
เลือก Paper craft

เลือก animal หรืออื่นๆ

cubeecraft

papercraft 

One Tablet Per Child

เข้าสู่เว็บไซต์
http://www.otpc.in.th/

http://www.dekthai.net/main.html

คู่มือแท็บเล็ตฉบับผู้ปกครอง 1คลิกๆๆ  2คลิกๆๆๆ

เครื่องมือนิเทศ ติดตาม 
แผน ๒๐๐ วันภาคเรียนที่ ๒   

Tablet คืออะไร


ความแตกต่างระหว่างTablet/PC/Notebook


ประโยชน์ของTablet
ด้านการศึกษา


วิธีการใช้งาน Tablet


สุขอนามัยในการใช้งาน Tablet

ระบบปฏิบัติการบน Tablet

ความสำคัญของบัญชีผู้ใช้

ตอนที่8  |ตอนที่9  |ตอนที่10|
ตอนที่11|ตอนที่12|ตอนที่13|
ตอนที่14|ตอนที่15|
ตอนที่16|
ตอนที่17
|ตอนที่18|ตอนที่19

ตอนที่20|ตอนที่21|ตอนที่22|
โรงเรียนนำร่องTablet


นักเรียน ป.๓ กับ Tablet

 

เว็บน่าสนใจ 8 กลุ่มสาระ

เว็บน่าสนใจ

การคำนวณขีดจำกัดล่าง

การคำนวณขีดจำกัดล่าง

คลิกที่นี่   

Origami:คณิตศิลป์

คณิตศาสตร์ประถม

ตัวชี้วัด ป.1 /  ป.2/  ป.3 /  ป.4 / ป.5 /  ป.6

การจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด ป.1 / ป.2/ ป.3 / ป.4 / ป.5 / ป.6

คณิตศาสตร์มัธยม

ตัวชี้วัด

ม.1 /  ม.2/  ม.3 /  ม.4-6

การจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด  ม.1 / ม.2 / ม.3ม.4-6

ปริศนาคำทาย

ข้อสอบ PISA ปี 2555
การอ่าน : คณิตศาสตร์ : วิทยาศาสตร์

รายงานการประชุมเร่งรัดการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ

 

 

เว็บน่าสนใจ "มหานครอาเซียน"

ประเทศไทย           http://uasean.com/thailand  

ประเทศสิงคโปร์       http://uasean.com/singapore

ประเทศลาว          http://uasean.com/laos

ประเทศมาเลเซีย      http://uasean.com/malaysia

ประเทศอินโดนีเซีย   http://uasean.com/malaysia

ประเทศกัมพูขา        http://uasean.com/cambodia

ประเทศเมียนมา       http://uasean.com/myanmar

ประเทศบรูไน          http://uasean.com/brunei

ประเทศฟิลิปปินส์     http://uasean.com/philippines

ประเทศเวียดนาม     http://uasean.com/vietnam

 

ประกาศผลการประกวด โครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ระดับเขตตรวจราชการ
โรงเรียนขนาดใหญ่  "โรงเรียนปัณณวิชญ์" อำเภอบางปะอิน
โรงเรียนขนาดเล็ก "โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง" อำเภอลาดบัวหลวง

ภาพบรรยากาศ  โรงเรียนปัณณวิชญ์   

                       โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง  

 

ประชุมคณะกรรมการสังเกตการณ์ประจำสนามสอบ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม และหัวหน้าสนามสอบ การสอบ o-net ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ เป็นประธาน  วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗


 

โรง แรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ในคณะกรรมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลการทดสอบ PISA ประจำปีการศึกษา 2557 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้บริหาร ศธ. นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา เข้าร่วม 50 คน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 ณ ห้องบงกชรัตน์ B ชั้น 2

อ่านเพิ่มเติม

http://www.kruthai.info/view.php?article_id=7076

 

ผลงานการงานอาชีพ สวยๆ  ...click...

 

  เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ นำโดยนายดิเรก โรจน์ปาน รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้ให้ความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ในการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ส่งเสริมการอ่าน จำนวน ๑๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทางหลวง โรงเรียนวัดดอนลาน โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน โรงเรียนวัดพระขาว โรงเรียนวัดลาดระโหง โรงเรียนวัดจุฬามณี โรงเรียนวัดสามเพลง โรงเรียนวัดตลาด โรงเรียนวัดบ้านสร้าง โรงเรียนวัดกระโดงทอง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ชมภาพบรรยากาศ 

 

VDO การจัดการเรียนการสอนและการเลี้ยงดูลูกในญี่ปุ่น  คุณครูท่านใดสนใจ ติดต่อได้ที่ 081 806 5701
ดูให้รู้ 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูผู้สอนระดับชั้น ป.2 รุ่นที่ 2 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ Tablet เพื่อการศึกษา และเรียนรู้ตามศักยภาพและความพร้อมของนักเรียน เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ โดย นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป อย. เขต 2· เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 การอบรมได้จัดให้แก่ครูผู้สอนในสังกัด สพป.อย.2 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2556 ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอน จำนวน 73 คน และท่านรองฯ อิทธิพล กองสุทธิผล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ภาพรับวุฒิบัตร    (๑)   (๓)   (๔)     (๒) 

 

   โรงเรียนวัดดอนลาน โดย ผอ.เฉลียว จิตต์ชุ่ม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน "อาเซียน" เมื่อวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นักเรียนและคุณครูให้ความสนใจ ตั้งใจทำจนประสบผลสำเร็จ ๑๐ ประเทศ สมาชิกอาเซียน  ประมวลภาพการอบรม 

 

คุณครูที่สั่ง DVD I am in ASEAN และ CD สื่อไว้·

ศน.ใส่ DVD,CD ไว้ในตู้รับเอกสารของโรงเรียน ที่ สพป.แล้ว ขอให้ไปรับได้เลยค่ะ

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูผู้สอนระดับชั้น ป.2 รุ่นที่ 2 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ Tablet เพื่อการศึกษา และเรียนรู้ตามศักยภาพและความพร้อมของนักเรียน เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ โดย นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป อย. เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 การอบรมได้จัดให้แก่ครูผู้สอนในสังกัด สพป.อย.2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2556 ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอน จำนวน 68 คน คณะวิทยากร : นายดิเรก โรจน์ปาน รองผอ.สพป.อย.2: นายสมชัย สุขสมพักตร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน : นายสุวิชช ถิระพงษ์ : นางพินิจ แสงอรุณ: น.ส.ภัทรรัตน์ แสงเดือน  ศึกษานิเทศก์ : นายประเวช สว่างแสง ครู ร.ร.วัดชุมพลนิกายาราม ประมวลภาพการอบรม   
 

 

··· สำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูผู้สอนระดับชั้น ป.2 รุ่นที่·1 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ Tablet เพื่อการศึกษา และเรียนรู้ตามศักยภาพและความพร้อมของนักเรียน เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ โดย นายอิทธิพล กองสุทธิผล รอง ผอ.สพป อย. เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นายสุรวุฒิ หงษ์ทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่·25 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 การอบรมได้จัดให้แก่ครูผู้สอนในสังกัด สพป.อย.2 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2556 ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอน จำนวน 68 คน คณะวิทยากร : นายดิเรก โรจน์ปาน รองผอ.สพป.อย.2: นายสมชัย สุขสมพักตร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน : นายสุวิชช ถิระพงษ์ : นางพินิจ แสงอรุณ: น.ส.ภัทรรัตน์ แสงเดือน  ศึกษานิเทศก์ : นายประเวช สว่างแสง ครู ร.ร.วัดชุมพลนิกายาราม
    ในการนี้ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก้ผู้เข้าอบรม  
     สำหรับรุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2556  รุ่นที่ 3 อบรมวันที่  24-26 กรกฎาคม 2556 และขอแจ้งให้ผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 2-3 นำแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.2 สาระ ละ 1 แผน ไปด้วย
                     ประมวลภาพการอบรม คลิกๆๆ

 

          สพฐ. ร่วมกับ TK park และ สสส. ได้จัดทำโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด ...เด็กไทย อ่านถวาย เจ้าฟ้านักอ่าน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านนักเรียนชั้น ป.๕ ทุกคน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จึงขอเชิญชวนให้ ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อย. ๒ สังกัดการศึกษาเอกชน สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๖ นี้  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.readthailand.com 
   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ มีนโยบายดังนี้
   ๑.  ขอให้ทุกโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามใบสมัคร ดังแนบ  ส่งใบสมัครไปที่
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ เพื่อดำเนินการส่ง FAX ให้ สพฐ.ต่อไป
   ๒.  สำหรับโรงเรียนที่จะส่งผลงานบันทึกการอ่านเข้าร่วมโครงการ สพป.อย. ๒ จะมีหนังสือตามรายการแนะนำ หมุนเวียนให้โรงเรียนได้นำไปให้นักเรียนอ่าน
   ๓. เริ่มอ่าน และบันทึกการอ่าน ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
   ๔. ทุกโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับใบประกาศ ในระดับเขตพื้นที่ฯ

โครงการ Read Thailand :: ใบสมัคร :: หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ :: รายชื่อหนังสือ :: ไฟล์นำเสนอโครงการ :: เกณฑ์การตัดสิน (ต้องเพิ่มเติมอีก) :: แบบบันทึกการอ่าน ::

 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่าน หนังสือสามมิติ (Pop up books) เพื่อเพิ่มทักษะการสร้างสื่อการสอน และผลงานที่ได้สามารถนำไปใช้กับผู้เรียน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน  มีครูเข้าร่วมอบรมตามความสมัครใจ จำนวน 60 คน วิทยากรได้แก่ นางพินิจ แสงอรุณ นายสุวิชช ถิระพงษ์ นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน ศึกษานิเทศก์ สพป.อย.2 และนางศศิธร สุขสาลี ครูโรงเรียนรอซีดี นางเดือนฉาย สว่างแสง ครูโรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์  ประมวลภาพการอบรม  :: รับวุฒิบัตร   

 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด ๓ ดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกระโดงทอง เมื่อวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำหรับครูผู้รับผิดชอบ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด ๓ ดี จำนวน ๗๐ คน โดย ท่านรองฯ ดิเรก  โรจน์ปาน รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบวุฒิบัติให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สปพ.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System) แก่คณะครูบรรณษรักษ์ จำนวน ๕๕ คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมี นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม

 

ผู้กำกับดูแลกลุ่มนิเทศ

ผลงานวิชาการ

การศึกษากิจกรรมส่งเสริม
การมีจิตสาธารณะ
::วันทนา ธาราวร
: 1 : 2 : 3 :4 : 5 :
การศึกษาทักษะการนิเทศ
ของผู้นิเทศ

: นัยนา จันตะเสน คลิกที่นี่

การใช้สื่อในการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ 
 : ภัทรรัตน์ แสงเดือน คลิกที่นี่

ประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารชุดแนวทางการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
===================

การจัดทำรายงานประจำปี คลิกที่นี่
===================

แบบรายงานประจำปีของ สถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  คลิกที่นี่  ใหม่ล่าสุด ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ SAR54
===================

แนวทางการประเมินปฐมวัย

แนวทางการประเมินพื้นฐาน     
ปกแนวทางฯ พื้นฐาน 
ใบแทรก..แก้ไขคำผิด :.1.:.2.:.3.
===================

ข้อมูลอาเซียนควรรู้

องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
  

ตุ๊กตาอาเซียน1

ตุ๊กตาอาเซียน2  
เรียนรู้ภาษาเขมร  
ภาษาอังกฤษกับอนาคตของไทยในอาเซียน
กิจกรรมบันทึกเดินทางอาเซียน
โดยครูเดือนฉาย สว่างแสง

คลิกที่นี่

ไฟล์ข้อมูลพิพิธ..อาเซียน
=1=2=3=4=5=6=7=8=9
=10=11=12=13=14=15
=16=17=18=19=20=

เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่
ร.ร.สนใจติดต่อได้ที่ศน.พินิจ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก...
อุทยานการเรียนรู้ TK Park

เนื้อร้องเพลง The ASEAN Way
ฟังเพลงประจำอาเซียน
  

7 อาชีพยอดฮิต  
อาหารประจำชาติ
ชุดประจำชาติ   
ดอกไม้ประจำชาติ  
แผนที่ประเทศสมาชิก    
แบบฝึกชุดอาเซียน
โดยคุณครูสุรพล  แช่มช้อย

=1==2==3==4=
=5==6==7==8=

เอกสารแนะนำ

การ์ตูนท่องโลกอาเซียน

วิเคราะห์ตัวชี้วัด

เว็บสร้าง e-books


ดาวน์โหลดหนังสือ ๖ เล่ม

การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง
นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
จากปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ

Who's Online

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ติวสอบครูผู้ช่วย/ผู้บริหาร