Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

นายดำหริ  งิมสันเทียะ

ผู้อำนวยการ สพป.

พระนครศรีอยุธยา เขต ๒

เกี่ยวกับปฐมวัย ศน.วันเพ็ญ

งานพับกระดาษสามมิติ

งานพับกระดาษสามมิติnew_icon3
นำไปบูรณาการกับการสอน รูปทรงเรขาคณิต 

เช่น ลูกบาศก์ ปริซึม
เลือก calendars
เลือก Paper craft

เลือก animal หรืออื่นๆ

cubeecraft

papercraft 

One Tablet Per Child

เข้าสู่เว็บไซต์
http://www.otpc.in.th/

http://www.dekthai.net/main.html

คู่มือแท็บเล็ตฉบับผู้ปกครอง 1คลิกๆๆ  2คลิกๆๆๆ

เครื่องมือนิเทศ ติดตาม 
แผน ๒๐๐ วันภาคเรียนที่ ๒   

Tablet คืออะไร


ความแตกต่างระหว่างTablet/PC/Notebook


ประโยชน์ของTablet
ด้านการศึกษา


วิธีการใช้งาน Tablet


สุขอนามัยในการใช้งาน Tablet

ระบบปฏิบัติการบน Tablet

ความสำคัญของบัญชีผู้ใช้

ตอนที่8  |ตอนที่9  |ตอนที่10|
ตอนที่11|ตอนที่12|ตอนที่13|
ตอนที่14|ตอนที่15|
ตอนที่16|
ตอนที่17
|ตอนที่18|ตอนที่19

ตอนที่20|ตอนที่21|ตอนที่22|
โรงเรียนนำร่องTablet


นักเรียน ป.๓ กับ Tablet

 

เว็บน่าสนใจ 8 กลุ่มสาระ

เว็บน่าสนใจ

การคำนวณขีดจำกัดล่าง

การคำนวณขีดจำกัดล่าง

คลิกที่นี่   

Origami:คณิตศิลป์

คณิตศาสตร์ประถม

ตัวชี้วัด ป.1 /  ป.2/  ป.3 /  ป.4 / ป.5 /  ป.6

การจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด ป.1 / ป.2/ ป.3 / ป.4 / ป.5 / ป.6

คณิตศาสตร์มัธยม

ตัวชี้วัด

ม.1 /  ม.2/  ม.3 /  ม.4-6

การจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด  ม.1 / ม.2 / ม.3ม.4-6

ปริศนาคำทาย

  เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ นำโดยนายดิเรก โรจน์ปาน รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้ให้ความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ในการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ส่งเสริมการอ่าน จำนวน ๑๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทางหลวง โรงเรียนวัดดอนลาน โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน โรงเรียนวัดพระขาว โรงเรียนวัดลาดระโหง โรงเรียนวัดจุฬามณี โรงเรียนวัดสามเพลง โรงเรียนวัดตลาด โรงเรียนวัดบ้านสร้าง โรงเรียนวัดกระโดงทอง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ชมภาพบรรยากาศ 

 

VDO การจัดการเรียนการสอนและการเลี้ยงดูลูกในญี่ปุ่น  คุณครูท่านใดสนใจ ติดต่อได้ที่ 081 806 5701
ดูให้รู้ 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูผู้สอนระดับชั้น ป.2 รุ่นที่ 2 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ Tablet เพื่อการศึกษา และเรียนรู้ตามศักยภาพและความพร้อมของนักเรียน เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ โดย นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป อย. เขต 2· เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 การอบรมได้จัดให้แก่ครูผู้สอนในสังกัด สพป.อย.2 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2556 ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอน จำนวน 73 คน และท่านรองฯ อิทธิพล กองสุทธิผล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ภาพรับวุฒิบัตร    (๑)   (๓)   (๔)     (๒) 

 

   โรงเรียนวัดดอนลาน โดย ผอ.เฉลียว จิตต์ชุ่ม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน "อาเซียน" เมื่อวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นักเรียนและคุณครูให้ความสนใจ ตั้งใจทำจนประสบผลสำเร็จ ๑๐ ประเทศ สมาชิกอาเซียน  ประมวลภาพการอบรม 

 

คุณครูที่สั่ง DVD I am in ASEAN และ CD สื่อไว้·

ศน.ใส่ DVD,CD ไว้ในตู้รับเอกสารของโรงเรียน ที่ สพป.แล้ว ขอให้ไปรับได้เลยค่ะ

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูผู้สอนระดับชั้น ป.2 รุ่นที่ 2 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ Tablet เพื่อการศึกษา และเรียนรู้ตามศักยภาพและความพร้อมของนักเรียน เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ โดย นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป อย. เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 การอบรมได้จัดให้แก่ครูผู้สอนในสังกัด สพป.อย.2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2556 ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอน จำนวน 68 คน คณะวิทยากร : นายดิเรก โรจน์ปาน รองผอ.สพป.อย.2: นายสมชัย สุขสมพักตร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน : นายสุวิชช ถิระพงษ์ : นางพินิจ แสงอรุณ: น.ส.ภัทรรัตน์ แสงเดือน  ศึกษานิเทศก์ : นายประเวช สว่างแสง ครู ร.ร.วัดชุมพลนิกายาราม ประมวลภาพการอบรม   
 

 

··· สำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูผู้สอนระดับชั้น ป.2 รุ่นที่·1 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ Tablet เพื่อการศึกษา และเรียนรู้ตามศักยภาพและความพร้อมของนักเรียน เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ โดย นายอิทธิพล กองสุทธิผล รอง ผอ.สพป อย. เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นายสุรวุฒิ หงษ์ทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่·25 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 การอบรมได้จัดให้แก่ครูผู้สอนในสังกัด สพป.อย.2 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2556 ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอน จำนวน 68 คน คณะวิทยากร : นายดิเรก โรจน์ปาน รองผอ.สพป.อย.2: นายสมชัย สุขสมพักตร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน : นายสุวิชช ถิระพงษ์ : นางพินิจ แสงอรุณ: น.ส.ภัทรรัตน์ แสงเดือน  ศึกษานิเทศก์ : นายประเวช สว่างแสง ครู ร.ร.วัดชุมพลนิกายาราม
    ในการนี้ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก้ผู้เข้าอบรม  
     สำหรับรุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2556  รุ่นที่ 3 อบรมวันที่  24-26 กรกฎาคม 2556 และขอแจ้งให้ผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 2-3 นำแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.2 สาระ ละ 1 แผน ไปด้วย
                     ประมวลภาพการอบรม คลิกๆๆ

 

          สพฐ. ร่วมกับ TK park และ สสส. ได้จัดทำโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด ...เด็กไทย อ่านถวาย เจ้าฟ้านักอ่าน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านนักเรียนชั้น ป.๕ ทุกคน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จึงขอเชิญชวนให้ ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อย. ๒ สังกัดการศึกษาเอกชน สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๖ นี้  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.readthailand.com 
   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ มีนโยบายดังนี้
   ๑.  ขอให้ทุกโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามใบสมัคร ดังแนบ  ส่งใบสมัครไปที่
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ เพื่อดำเนินการส่ง FAX ให้ สพฐ.ต่อไป
   ๒.  สำหรับโรงเรียนที่จะส่งผลงานบันทึกการอ่านเข้าร่วมโครงการ สพป.อย. ๒ จะมีหนังสือตามรายการแนะนำ หมุนเวียนให้โรงเรียนได้นำไปให้นักเรียนอ่าน
   ๓. เริ่มอ่าน และบันทึกการอ่าน ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
   ๔. ทุกโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับใบประกาศ ในระดับเขตพื้นที่ฯ

โครงการ Read Thailand :: ใบสมัคร :: หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ :: รายชื่อหนังสือ :: ไฟล์นำเสนอโครงการ :: เกณฑ์การตัดสิน (ต้องเพิ่มเติมอีก) :: แบบบันทึกการอ่าน ::

 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่าน หนังสือสามมิติ (Pop up books) เพื่อเพิ่มทักษะการสร้างสื่อการสอน และผลงานที่ได้สามารถนำไปใช้กับผู้เรียน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน  มีครูเข้าร่วมอบรมตามความสมัครใจ จำนวน 60 คน วิทยากรได้แก่ นางพินิจ แสงอรุณ นายสุวิชช ถิระพงษ์ นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน ศึกษานิเทศก์ สพป.อย.2 และนางศศิธร สุขสาลี ครูโรงเรียนรอซีดี นางเดือนฉาย สว่างแสง ครูโรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์  ประมวลภาพการอบรม  :: รับวุฒิบัตร   

 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด ๓ ดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกระโดงทอง เมื่อวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำหรับครูผู้รับผิดชอบ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด ๓ ดี จำนวน ๗๐ คน โดย ท่านรองฯ ดิเรก  โรจน์ปาน รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบวุฒิบัติให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สปพ.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System) แก่คณะครูบรรณษรักษ์ จำนวน ๕๕ คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมี นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม

 

ประมวลภาพการอบรมหนังสือสามมิติ (Pop up Books) รุ่นที่ 1,2  วันที่  2-3 และ  4-5 เมษายน 2556  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชมบรรยากาศ รุ่นที่ 1รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 วันที่ 29-30 เมษายน 2556

ขอขอบคุณต้นฉบับสื่อหนังสือสามมิติ ส่งเสริมการอ่าน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หนังสือสามมิติส่งเสริมการอ่าน "อาเซียน" ของนักเรียนโรงเรียนวัดดอนลาน อ.ผักไห่

 

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ นายชุมพล มณีโชติ ผอ.โรงเรียนวัดลาดชะโด จัดอบรมการทำหนังสือสามมิติ สำหรับคณะครูและนักเรียน จำนวน ๖๕ คน เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถ สร้างหนังสือสามมิติ เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการอ่าน และเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ต่อไป ชมภาพบรรยากาศ ชุดที่ ๑   ชุดที่ ๒ 

 

ดาวน์โหลดรายการสื่อส่งเสริมแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

      ท่านสามารถดาวน์โหลดรายการสื่อส่งเสริมแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (เอกสารเผยแพร่)

http://academic.obec.go.th/web/node/287 (เอกสารเป็น .zip)

 

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมโรงเรียนปัณณวิชญ์

ประมวลภาพการอบรม < คลิกที่นี่ >

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 รุ่นที่ 4 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ Tablet เพื่อการศึกษา และเรียนรู้ตามศักยภาพและความพร้อมของนักเรียน เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ณ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การอบรมได้จัดให้แก่ครูผู้สอนในสังกัด สพป.อย.2 สถานศึกษาเอกชน และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2555 ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอน จำนวน 93 คน คณะวิทยากร : นายดิเรก โรจน์ปาน รองผอ.สพป.อย.2: นายสมชัย สุขสมพักตร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน : นายสุวิชช ถิระพงษ์ : นางพินิจ แสงอรุณ: นางมัญชุสา สุขิตวงศ์ ศึกษานิเทศก์ : นายประเวช สว่างแสง ครู ร.ร.วัดชุมพลนิกายาราม : น.ส.ภัทรรัตน์ แสงเดือน ครู ร.ร.วัดสุคนธาราม

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๕๕  รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๕๕  รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
ประมวลภาพกาารอบรมครูผู้สอน รุ่นที่ ๑  CLICK CLICK 
ประมวลภาพการอบรมครูผู้สอน รุ่นที่ ๒  CLICK CLICK 
ประมวลภาพการอบรมครูผู้สอน รุ่นที่ 3  CLICK CLICK   

ประมวลภาพการอบรมครูผู้สอน รุ่นที่ 4 CLICK CLICK

 

8 สิงหาคม วันอาเซียน
(Association of South East AsianNations หรือ ASEAN)
บรูไน รวยจริงหรือ                                                    วัฒนธรรมการกินบรูไน  ลาว

          

 

ผู้กำกับดูแลกลุ่มนิเทศ

anigifbos

ผลงานวิชาการ

การศึกษากิจกรรมส่งเสริม
การมีจิตสาธารณะ
::วันทนา ธาราวร
: 1 : 2 : 3 :4 : 5 :
การศึกษาทักษะการนิเทศ
ของผู้นิเทศ

: นัยนา จันตะเสน คลิกที่นี่

การใช้สื่อในการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ 
 : ภัทรรัตน์ แสงเดือน คลิกที่นี่

ประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารชุดแนวทางการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
===================

การจัดทำรายงานประจำปี คลิกที่นี่
===================

แบบรายงานประจำปีของ สถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  คลิกที่นี่  ใหม่ล่าสุด ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ SAR54
===================

แนวทางการประเมินปฐมวัย

แนวทางการประเมินพื้นฐาน     
ปกแนวทางฯ พื้นฐาน 
ใบแทรก..แก้ไขคำผิด :.1.:.2.:.3.
===================

ข้อมูลอาเซียนควรรู้

องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
  

ตุ๊กตาอาเซียน1

ตุ๊กตาอาเซียน2  
เรียนรู้ภาษาเขมร  
ภาษาอังกฤษกับอนาคตของไทยในอาเซียน
กิจกรรมบันทึกเดินทางอาเซียน
โดยครูเดือนฉาย สว่างแสง

คลิกที่นี่

ไฟล์ข้อมูลพิพิธ..อาเซียน
=1=2=3=4=5=6=7=8=9
=10=11=12=13=14=15
=16=17=18=19=20=

เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่
ร.ร.สนใจติดต่อได้ที่ศน.พินิจ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก...
อุทยานการเรียนรู้ TK Park

เนื้อร้องเพลง The ASEAN Way
ฟังเพลงประจำอาเซียน
  

7 อาชีพยอดฮิต  
อาหารประจำชาติ
ชุดประจำชาติ   
ดอกไม้ประจำชาติ  
แผนที่ประเทศสมาชิก    
แบบฝึกชุดอาเซียน
โดยคุณครูสุรพล  แช่มช้อย

=1==2==3==4=
=5==6==7==8=

เอกสารแนะนำ

การ์ตูนท่องโลกอาเซียน

วิเคราะห์ตัวชี้วัด

เว็บสร้าง e-books

โปรแกรมห้องสมุด

การใช้โปรแกรมห้องสมุด สพฐ.

http://lib.obec.go.th/portal/home


ดาวน์โหลดหนังสือ ๖ เล่ม

การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง
นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
จากปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ

Who's Online

เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ติวสอบครูผู้ช่วย/ผู้บริหาร