Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

นายดำหริ  งิมสันเทียะ

ผู้อำนวยการ สพป.

พระนครศรีอยุธยา เขต ๒

เกี่ยวกับปฐมวัย ศน.วันเพ็ญ

งานพับกระดาษสามมิติ

งานพับกระดาษสามมิติnew_icon3
นำไปบูรณาการกับการสอน รูปทรงเรขาคณิต 

เช่น ลูกบาศก์ ปริซึม
เลือก calendars
เลือก Paper craft

เลือก animal หรืออื่นๆ

cubeecraft

papercraft 

One Tablet Per Child

เข้าสู่เว็บไซต์
http://www.otpc.in.th/

http://www.dekthai.net/main.html

คู่มือแท็บเล็ตฉบับผู้ปกครอง 1คลิกๆๆ  2คลิกๆๆๆ

เครื่องมือนิเทศ ติดตาม 
แผน ๒๐๐ วันภาคเรียนที่ ๒   

Tablet คืออะไร


ความแตกต่างระหว่างTablet/PC/Notebook


ประโยชน์ของTablet
ด้านการศึกษา


วิธีการใช้งาน Tablet


สุขอนามัยในการใช้งาน Tablet

ระบบปฏิบัติการบน Tablet

ความสำคัญของบัญชีผู้ใช้

ตอนที่8  |ตอนที่9  |ตอนที่10|
ตอนที่11|ตอนที่12|ตอนที่13|
ตอนที่14|ตอนที่15|
ตอนที่16|
ตอนที่17
|ตอนที่18|ตอนที่19

ตอนที่20|ตอนที่21|ตอนที่22|
โรงเรียนนำร่องTablet


นักเรียน ป.๓ กับ Tablet

 

เว็บน่าสนใจ 8 กลุ่มสาระ

เว็บน่าสนใจ

การคำนวณขีดจำกัดล่าง

การคำนวณขีดจำกัดล่าง

คลิกที่นี่   

Origami:คณิตศิลป์

คณิตศาสตร์ประถม

ตัวชี้วัด ป.1 /  ป.2/  ป.3 /  ป.4 / ป.5 /  ป.6

การจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด ป.1 / ป.2/ ป.3 / ป.4 / ป.5 / ป.6

คณิตศาสตร์มัธยม

ตัวชี้วัด

ม.1 /  ม.2/  ม.3 /  ม.4-6

การจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด  ม.1 / ม.2 / ม.3ม.4-6

ปริศนาคำทาย

แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น

การอ่านการเขียน | การคิดเลข | ทักษะการคิด1 | ทักษะการคิด 2 | ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะชีวิต | การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  | คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 

หนังสือเสียง TK Talking Book สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล และนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑-๒

  คุณครูท่านใดสนใจ ติดต่อขอรับ CD หนังสือเสียง TK Talking Book ได้ที่ ศน.พินิจ
ebook2

 
 

การสร้างทรงสามมิติ ORIGAMI สำหรับงานประดิษฐ์ การจัดกิจกรรมคณิตศิลป์ การเรียนการสอนรูปสมมาตร การพับหัวใจ  เชิญชมได้ที่นี่ CLICK

การพับกุหลาบ ต้อนรับวันแห่งความรัก "Valentine's day"

 
การดาวน์โหลดคลิปวิดีโอ ทำได้โดย ติดตั้งโปรแกรม Realplayer ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน และเมื่อเปิดคลิปวิดีโอ จะปรากฏ

 ด้านบนขวาของคลิปวิดีโอ ให้คลิก เพื่อดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ได้เลย

 

ผอ.ดำหริ  งิมสันเทียะ ผอ.สพป.อย.เขต๒ ได้มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป. ท่านทรงชัย  ลิมปพฤกษ์  เป็นประธานพิธิเปิดการอบรมพัฒนาเว็บไซต์ของเขตพื้นที่การศึกษา แก่บุคลากรในสพป. จำนวน ๒๕ คน เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คุณวิเชียร  จั่นบำรุง คุณชัยวัฒน์  เทียนสมบุญ เป็นวิทยากร และ ท่าน ผอ.ดำหริ  งิมสันเทียะ ได้มาเยี่ยมชม ให้กำลังใจวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาเว็บไซต์ตลอดการอบรม  
เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ  
เว็บไซต์กลุ่มบบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล   
เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  
เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน  
เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน

 
    เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕  ร.ร.วัดดอนลาน ได้จัดค่ายคณิตศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๔๐ คน มีกิจกรรมพับกระดาษเป็นรูปทรงต่างๆ ได้แก่ ดอกกุหลาบ รูปหัวใจ โดยการนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมาพับ พับ พับ ...จนได้รูปที่ต้องการ
   
 

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2554 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "สัปดาห์ห้องสมุด ทศวรรษแห่งการอ่าน" ณ อาคารบรรณราชนครินทร์  จัดโดยสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ให้การสนับสนุน จัดโรงเรียนร่วมแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ห้องสมุด และกิจกรรมรักกการอ่าน จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดกลาง  วัดทางหลวง วัดดอนลาน วัดลาดระโหง วัดกระโดงทอง วัดพระขาว วัดทางยาว วัดบ้านสร้าง วัดมฤคทายวัน และโรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ ชมบรรยากาศ

 
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔  นายจรัล  สายจันทร์ ได้เป็นประธานพิธีเปิดงาน กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สัญจร ณ โรงเรียนวัดพระขาว  อำเภอบางบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ผอ.ลำเพย เย็นมนัส และสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พระนครศรีอยุธยา ให้การสนับสนุน  คลิกที่รูป
 

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ นายดิเรก โรจน์ปาน รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมโครงการส่งเสริม นิสัยรักการอ่าน และห้องสมุด ๓ ดี ณ โรงเรียนวัดทางยาว : ผอ.ลั่นทม  ภักดี ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ รวม ๖ ฐาน โดยมีคณะครู และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากรประจำฐาน และได้รับความอนุเคราะห์ห้องสมุดเคลื่อนที่ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาให้บริการการอ่านแก่นักเรียนด้วย โรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗ โรงเรียน ได้แก่ รร.วัดไม้ตราสมาชิการาม รร.วัดท่าซุงทักษิณาราม รร.วัดนาคสโมสร รร.วัดสง่างาม รร.วัดป่าคา รร.ไตรอรุณศึกษา และ รร.วัดทางยาว นักเรียน ๑๔๖ คน คณะครู/ผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวม ๔๐ คน

 
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นายอุดม ดำประภา รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม" ณ โรงเรียนวัดดอนลาน อ.ผักไห่ : ผอ.เฉลียว จิตต์ชุ่ม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักวิทยาบริการ มหาวิทยาบัยราชภัฎ พระนครศรีอยุธยา นำ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สัญจร" มาให้ผู้ร่วมงานได้ศึกษาค้นคว้า กศน.อำเภอผักไห่ นำงานประดิษฐ์มาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ บริษัททรูมูฟ นำเล่นเกม และแจกของที่ระลึก นอกจากนี้เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมประกวดคัดลายมือ เขียนเรียงความและวาดภาพ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างอบอุ่นจากผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนในอ.ผักไห่ ชมภาพกิจกรรม 
 

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อำเภอบางปะอิน โดยการนำของ ผอ.บรรจง เป็ดทอง ได้จัดทำค่ายคณิตศิลป์ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดตลาด วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะการสร้างรูปทรงสามมิติในรูปแบบต่างๆ สำหรับนักเรียนและคณะครู เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ มีทักษะในการทำงาน รักการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีนักเรียนร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๘๙ คน ครู จำนวน ๕ คน ศน.พินิจ  แสงอรุณ วิทยากร

 

       โรงเรียนวัดกลาง ได้จัดงานวันสุนทรภู่ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาเป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมทั้งให้ความอนุเคราะห์จัดกิจกรรม "ห้องสมุดเคลื่อนที่...สัญจรสู่ชุมชน"  นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัททรูมูฟ จำกัด  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา เข้าร่วมจัดกิจกรรมด้วย  และมีคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวม ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม โรงเรียนวัดกระโดงทอง และโรงเรียนวัดรางจรเข้  คณะครู ๒๙ คน และนักเรียน ๒๘๗ คน

 

พิธีมอบห้องสมุดโรงเรียนวัดกระโดงทอง ตามโครงการ MOU ระหว่าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ กับ มรภ.พระนครศรีอยุธยา

 

พิธีมอบห้องสมุดโรงเรียนวัดเชิงเลน

 

ผู้กำกับดูแลกลุ่มนิเทศ

anigifbos

ผลงานวิชาการ

การศึกษากิจกรรมส่งเสริม
การมีจิตสาธารณะ
::วันทนา ธาราวร
: 1 : 2 : 3 :4 : 5 :
การศึกษาทักษะการนิเทศ
ของผู้นิเทศ

: นัยนา จันตะเสน คลิกที่นี่

การใช้สื่อในการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ 
 : ภัทรรัตน์ แสงเดือน คลิกที่นี่

ประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารชุดแนวทางการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
===================

การจัดทำรายงานประจำปี คลิกที่นี่
===================

แบบรายงานประจำปีของ สถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  คลิกที่นี่  ใหม่ล่าสุด ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ SAR54
===================

แนวทางการประเมินปฐมวัย

แนวทางการประเมินพื้นฐาน     
ปกแนวทางฯ พื้นฐาน 
ใบแทรก..แก้ไขคำผิด :.1.:.2.:.3.
===================

ข้อมูลอาเซียนควรรู้

องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
  

ตุ๊กตาอาเซียน1

ตุ๊กตาอาเซียน2  
เรียนรู้ภาษาเขมร  
ภาษาอังกฤษกับอนาคตของไทยในอาเซียน
กิจกรรมบันทึกเดินทางอาเซียน
โดยครูเดือนฉาย สว่างแสง

คลิกที่นี่

ไฟล์ข้อมูลพิพิธ..อาเซียน
=1=2=3=4=5=6=7=8=9
=10=11=12=13=14=15
=16=17=18=19=20=

เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่
ร.ร.สนใจติดต่อได้ที่ศน.พินิจ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก...
อุทยานการเรียนรู้ TK Park

เนื้อร้องเพลง The ASEAN Way
ฟังเพลงประจำอาเซียน
  

7 อาชีพยอดฮิต  
อาหารประจำชาติ
ชุดประจำชาติ   
ดอกไม้ประจำชาติ  
แผนที่ประเทศสมาชิก    
แบบฝึกชุดอาเซียน
โดยคุณครูสุรพล  แช่มช้อย

=1==2==3==4=
=5==6==7==8=

เอกสารแนะนำ

การ์ตูนท่องโลกอาเซียน

วิเคราะห์ตัวชี้วัด

เว็บสร้าง e-books

โปรแกรมห้องสมุด

การใช้โปรแกรมห้องสมุด สพฐ.

http://lib.obec.go.th/portal/home


ดาวน์โหลดหนังสือ ๖ เล่ม

การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง
นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
จากปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ

Who's Online

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ติวสอบครูผู้ช่วย/ผู้บริหาร